Towary > Towar > Receptury towaru - lista

Drukuj

Receptury towaru - lista

Dowolny towar o typie artykuł, może mieć dowolną liczbę receptur, czyli inaczej definicji zlecenia. Według receptur może zostać utworzony wyrób gotowy, przy czym liczba receptur utworzenia wyrobu może być dowolna.

 

Okno Receptury towaru przedstawia listę utworzonych dla wybranego towaru receptur, uwzględniając unikalny kod receptury i jej nazwę.

 

Znaczek tag2 przy kodzie receptury oznacza aktualnie aktywną recepturę.

Aby dodać nową recepturę, należy wybrać przycisk Nowy.

Aby usunąć istniejącą recepturę, należy wybrać przycisk Usuń.

 

Podwójne kliknięcie na liście pozwala otworzyć szczegółowe okno wybranej receptury danego towaru.

 

Dla dowolnego towaru o typie Artykuł w skład receptury w skład receptury mogą wchodzić także usługi.

 

Zobacz również:

Zlecenia produkcyjne