Kontrahenci > Kontrahent > Kontrahent Informacje > Rachunki bankowe

Drukuj

Rachunki bankowe

Lista rachunków bankowych kontrahenta otwierana jest przyciskiem Informacje > Rachunki kontrahenta. Dla jednego kontrahenta można wprowadzić wiele rachunków bankowych.

 

Wprowadzając rachunek bankowy kliknij Dodaj a następnie uzupełnij numer rachunku, nazwę banku oraz numer SWIFT/BIC. Kliknij OK aby zatwierdzić zmiany.

 

Zmiana statusu rachunku na nieaktwyny powoduje ukrycie go na listach wyboru rachunków bankowych.

 

W kolumnie Domyślny można wskazać domyślny rachunek bankowy kontrahenta.

 

Biała lista podatników VAT

Informacja o weryfikacji rachunku bankowego z białą listą podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej prezentowana jest w kolumnach:

Rejestr – informuje o aktualnym statusie weryfikacji rachunku bankowego.

Data weryf. – informuje, dla którego dnia wykonana została ostatnia weryfikacja rachunku bankowego z rejestrem podatników Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Przycisk Sprawdź uruchamia weryfikację zaznaczonych rachunków bankowych z rejestrem podatników Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Zobacz także:

Rachunki bankowe