Rozliczenia finansowe > Przelew zbiorczy MPP

Drukuj

Przelew zbiorczy MPP

Operacja grupowa. Dla zaznaczonych nierozliczonych zobowiązań, na podstawie dodatkowych parametrów tej operacji, program przygotuje i zapisze grupę przelewów elektronicznych w programie e-Dokumenty.

 

Przelew z rachunku – z listy rozwijanej należy wybrać odpowiedni rachunek bankowy z którego zlecamy przelew. Rachunek ten można zmienić. Jeżeli rachunek nie jest zaznaczony, wybierane jest konto rejestru bankowego, jeśli pole jest zaznaczone - konto firmy.

 

Data przelewu – jeśli data nie jest wybrana, podpowiadany jest termin płatności zobowiązania.

 

Wypełniaj pole tytułem numerem dokumentu obcego – program wpisuje numer dokumentu handlowego. Dla przelewu zbiorczego wpisywane są kolejno numery wszystkich dokumentów. Jeśli przygotowane pole Tytułem jest za długie, pojawia się ostrzeżenie.

 

Okres za który dokonywana jest płatność – podaj okres (miesiąc), za który przygotowywany jest przelew zbiorczy. Wprowadzony okres zostanie zostanie przepisany do pola Nr faktury przelewu.

 

Przelew zbiorczy wykonywany jest dla wszystkich wybranych dokumentów bez względu na oznaczenie (Rejestr podatników, MPP, MPP dobrowolny), ale wyświetlone zostanie ostrzeżenie jeśli wykryty zostanie brak płatności oznaczonych do obsługi MPP.

 

Jeżeli wybrane do przelewu zbiorczego MPP dokumenty kontrahenta zawierają różne rachunki bankowe, wyświetlone zostanie okno, w którym należy wybrać rachunek, na który zostanie wykonany e‑przelew.

 

Jeśli wybrane zostały dokumenty walutowe to zostaną one do przelewu przeliczone na PLN.

 

Zobacz także:

Zlecanie e-przelewów