Jak to zrobić? > Ustawienia > przelaczanie marza narzut 

Drukuj

Przełączanie Marża/Narzut w parametrach pracy

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów.

2.Należy wybrać przycisk Parametry. Pojawi się okno do ustalania parametrów pracy dla firmy.

3.Kliknąć znak + obok grupy parametrów Parametry druku i zestawień (lub kliknąć dwukrotnie tę grupę). System wyświetli parametry wchodzące w skład tej grupy.

4.Kliknąć parametr Marża/narzut - domyślny tryb pracy - Zestawienia. Należy wybrać odpowiednią opcję.

5.Kliknąć przycisk OK.

 

Wskazówka

Marża - zysk jest liczony jako procent od ceny sprzedaży.

Narzut - zysk jest liczony jako procent od ceny bazowej.