Strona startowa

Drukuj

Praca z raportami

W Sage Symfonia termin "raporty" oznacza programy tworzące zestawienia, wydruki lub wykonujące niektóre obliczenia. Są one napisane w języku AMBASIC - własnym języku programowania systemu.

Język ten umożliwia dokonywanie nietypowych importów i eksportów danych do plików tekstowych na dysku, a także przetwarzanie danych, ich prezentowanie i komunikowanie się (dialog) z użytkownikiem. Umożliwia on także pobieranie danych z plików tekstowych umieszczonych na dysku (lub dyskietkach). Wbudowane polecenia umożliwiają czytanie i analizowanie plików linia po linii, dzięki czemu nie ma ograniczeń na maksymalną długość analizowanych plików. Polecenia analizowania i przetwarzania tekstów umożliwiają importowanie praktycznie każdego rodzaju danych z programów mogących eksportować dane do plików tekstowych.

 

Edytor raportów

Raporty pomocnicze

 

Raporty oraz szablony zmodyfikowane przez użytkownika powinny być zapisywane pod innymi nazwami niż standardowe, co uchroni je przed nadpisaniem podczas aktualizacji lub instalacji nowej pełnej wersji.

 

AMBASIC - język raportów

AMBASIC wywodzi się od języka BASIC, jednakże wiele rozwiązań jest zaczerpniętych z innych języków programowania, ponadto zastosowane są w nim rozwiązania nie występujące w innych językach. Jest on przeznaczony do tworzenia zestawień i sprawozdań na podstawie danych dostarczanych przez moduły Sage Symfonia umożliwia także dowolne przetwarzanie danych, ich prezentowanie i komunikowanie się (dialog) z użytkownikiem. Pod względem typów danych i możliwości operowania na nich język raportów nie ustępuje innym popularnym językom programowania.

 

Język raportów komunikuje się z użytkownikiem na dwa sposoby:

przez prezentację wyników na ekranie, w formie takiej, jaką będą miały po wydrukowaniu na drukarce,

poprzez okna dialogowe, które umożliwiają wygodne sterowanie wykonaniem raportu, podanie parametrów wydruku, danych początkowych itp., a także reagowanie na sytuacje krytyczne podczas wykonania raportu.