Jak to zrobić? > Dokumenty > Pozostawienie dokumentu w buforze

Drukuj

Pozostawienie dokumentu w buforze

W dowolnym momencie pracy z dokumentem można wybrać przycisk [Pozostaw w buforze]. Dokument nie zostanie wystawiony, ale zostanie umieszczony w buforze systemu.