Sprzedaż > Polityka sprzedaży > Płatności

Drukuj

Rejestr, typ i termin płatności

Domyślny rejestr pieniężny, w którym będą rejestrowane płatności i rozrachunki oraz domyślna forma płatności. Można wybierać pomiędzy formami płatności zdefiniowanymi dla wybranego rejestru pieniężnego.