Jak to zrobić? > Płatności

Drukuj

Płatności

Eksport danych płatności do FK

Eksport do FK dokumentów płatności

Rozliczanie dokumentu edycja należności

Rozliczanie dokumentu nową płatnością

Zestawienie raporty płatności

Zmiana numeru raportu płatności

Eksport raportów płatności