Jak to zrobić? > Ustawienia > Parametry pracy firmy

Drukuj

Parametry pracy firmy

Parametry pracy będą domyślnie podpowiadane w odpowiednich oknach albo będą wpływały na przebieg akcji w systemie.

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów Parametry pracy.

2.Jeśli firma jest już założona, na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna wskazać pozycję Parametry pracy dla firmy.  

3.Wybrać z listy parametr, którego ustawienia chcemy zmienić. W dolnej części okna pojawią się, dla każdego parametru inne, objaśnienia konsekwencji wyboru każdej z opcji.

4.Należy wybrać przycisk opcji lub wpisać odpowiednie wartości do pól edycyjnych.

5.Wybrać przycisk OK.

 

Parametry pracy podzielone są na następujące grupy:

Kontrola danych

Zasady obliczeń

Domyślne tryby edycji i prezentacji dokumentów

Ochrona danych

Parametry druku i zestawień

Parametry dokumentów i zasady ich numeracji

Parametry polityki sprzedaży

Wykonywanie procedur

Inne

Import danych ze sklepu internetowego

Widoczność kartotek i formatek

 

Przed rozpoczęciem pracy należy bezwzględnie sprawdzić i ustawić następujące parametry:
Domyślny sposób naliczania podatku VAT
Zarządzanie numeracją wystawianych dokumentów