Ustawienia > Firma > Parametry pracy > Parametry druku i zestawień

Drukuj

Parametry druku i zestawień

Nazwa parametru

Ustawienia parametru

Kod towaru drukowany na drukarce fiskalnej

TAK – Na drukarce fiskalnej drukowany jest kod towaru.

NIE – Na drukarce fiskalnej drukowana jest nazwa towaru. Należy pamiętać o unikalności tej części nazwy towaru, która jest drukowana na paragonie.

Kod towaru w zestawieniach

TAK – Podczas tworzenia zestawień do opisu towaru system wykorzystuje KOD towaru.

NIE – Do opisu towaru w zestawieniach system wykorzystuje KOD PASKOWY tego towaru.

Marża / narzut – domyślny tryb pracy – Zestawienia

Domyślny tryb prezentacji procentowej zysku w zestawieniach handlowych:

Marża – system domyślnie prezentuje domyślną wartość zysku w zestawieniach handlowych jako narzut.

Narzut – system domyślnie prezentuje domyślną wartość zysku w zestawieniach handlowych jako marżę.

Nazwa kontrahenta w zestawieniach

TAK – Podczas tworzenia zestawień do opisu kontrahenta program wykorzystuje NAZWĘ kontrahenta.

NIE – Do opisu kontrahenta w zestawieniach system wykorzystuje KOD tego kontrahenta.

Numer WŁASNY / OBCY – zestawienia zakupu

Domyślny tryb prezentacji numeru dokumentu w zestawieniach zakupu:

WŁASNY – system domyślnie prezentuje własny numer (numeracja HANDEL) dokumentu zakupu.

OBCY – system domyślnie prezentuje obcy numer (numeracja dostawcy) dokumentu zakupu.

Pozycje NP VAT wysyłane do drukarki fiskalnej

TAK – Pozycje dok. sprzedaży niepodlegające VAT są wysyłane do drukarki fiskalnej jak zwykłe pozycje sprzedaży i traktowane jako dotyczące opakowań.

NIE – Pozycje nie podlegające VAT nie są wysyłane na drukarkę fiskalną.

Można wybrać jedną z opcji wyżej wymienionych.

Rabat/Narzut wysyłany do drukarki fiskalnej

TAK – Na paragonie fiskalnym drukowana jest informacja o rabacie/narzucie w pozycji dokumentu.

NIE – Na paragonie fiskalnym drukowana pomijana jest informacja o rabacie/narzucie w pozycji dokumentu.

Pytaj przed każdą fiskalizacją.

W bazie konwertowanej ze starszej wersji parametr ustawiany jest na NIE. W nowej bazie domyślnie ustawiany jest na TAK.    

Sposób fiskalizacji dokumentów  

1.Zawsze fiskalizuj w sposób uproszczony - każda pozycja w ilości równej 1 i wartość pozycji.

2.W przypadku gdy pełna fiskalizacja nie jest możliwa fiskalizuj w sposób uproszczony.

3.Zawsze fiskalizuj w sposób pełny - wszystkie pozycje dokumentu i rzeczywiste ilości.

Domyślnie podpowiadana jest trzecia opcja.

Sposób fiskalizacji faktur zaliczkowych końcowych

Fiskalizacja pełnej wartości pozycji bez uwzględnienia wcześniej zafiskalizowanych dokumentów.

Fiskalizacja wartości pozycji pomniejszonej o wartość wcześniej zafiskalizowanych dokumentów.

Import paragonów z kas fiskalnych

Zbiorczy import paragonów z kas fiskalnych – import wykonywany jest na dotychczasowych zasadach.

Import paragonów jako pojedyncze dokumenty – każdy wystawiony na kasie dokument importowany jest jako osobny paragon. Importowane są też paragony z NIP nabywcy.

Import paragonów z NIPem nabywcy jako pojedyncze dokumenty, zbiorczy dla pozostałych – paragony z NIP nabywcy importowane są jako oddzielne dokumenty, a pozostała sprzedaż z kasy importowana jest jako dokument zbiorczy.

 

Po aktualizacji programu Handel do wersji 2020.4 pierwszy import z kasy fiskalnej należy wykonać z ustawieniem: Zbiorczy import paragonów z kas fiskalnych. W przeciwnym razie zaimportowana zostanie również cała historyczna sprzedaż zarejestrowana w kasie.

Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży

Można tu wybrać metodę prezentowania kosztu na zestawieniach typu Sprzedaż za okres. Dostępny jest wybór spośród 3 możliwości:

1.Koszt jest wyliczany na podstawie powiązań nagłówków dokumentów.

2.Koszt wyliczany na podstawie powiązań pozycji na dokumentach.

3.Prezentacja zależna od wyboru użytkownika, czyli wybór sposobu odbywa się bezpośrednio na zestawieniu. Domyślnie wyliczenie odbywa się na podstawie powiązań pozycji (2).

Jeżeli wybrano metodę 2, to aby uwzględnić koszt na dokumentach wystawionych przed konwersją do wersji Forte 2014, należy wykonać raport Obliczanie kosztów sprzedaży (Sprzedaż – Wydruki - Wybór wydruku).    

Wydruk numeru rejestrowego BDO na dokumentach

TAK – Na wydrukach dokumentów będzie umieszczany numer rejestrowy BDO (Baza Danych Odpadowych).

NIE – Na wydrukach dokumentów nie będzie umieszczany numer rejestrowy BDO (Baza Danych Odpadowych).