Kontrahenci > Operacja - Kontrahenci z umową

Drukuj

Operacja Kontrahenci z umową (w repozytorium)

Otwiera w module Repozytorium Dokumentów okno ze szczegółowymi danymi kontrahentów. Domyślnie okno prezentuje listę tylko tych kontrahentów którzy mają podpisane umowy.

 

Po zaznaczeniu grupy kontrahentów w kartotece Kontrahenci i wybraniu tego polecenia zostanie wyświetlone okno z listą wybranych kontrahentów w Repozytorium Dokumentów.

 

Tabela z listą kontrahentów składa się z nagłówka oraz listy danych stanowiących wiersze tabeli. Kolumny tabeli opisują poszczególne cechy każdego kontrahenta. Pasek narzędziowy przy pomocy którego możemy wykonywać operacje związane z kontrahentem zawiera następujące polecenia:

 

Dodaj - otwiera formatkę dodawania dodawania kontrahenta.

Dodaj umowę - otwiera okno kreatora Nowa umowa kontrahenta

Usuń - usuwa zaznaczonych na liście kontrahentów (usunąć można tylko kontrahenta dla którego nie ma wystawionych dokumentów).

 

Menu kontekstowe:

Zmień aktywność

zmienia aktywność lub nieaktywność kontrahenta, czyli to, czy dany kontrahent pojawia się na listach wyboru w programie, czy też nie.

Usuń uzgodnienia kontrahentów

usuwa uzgodnienia dla wybranego kontrahenta (polecenie dostępne tylko z menu kontekstowego).

 

 

Filtruj - otwiera okno Filtrowanie, gdzie znajdują się dane opisujące nieznane dokumenty po których można je filtrować.

Odśwież - odświeża zawartość wyświetlanego okna.

Szukaj - umożliwia wyszukiwanie danych.

 

Po wybraniu kontrahenta na liście w dolnej części okna pod listą pojawia się panel ze stronami, które opisują szczegóły wybranego kontrahenta, elementy powiązane z nim oraz niektóre jego istotne cechy. Okno składa się z paneli przełączanych zakładkami:

 

Szczegóły - lista szczegółowych danych kontrahenta. Pola opisujące dane kontrahenta są edycyjne, co umożliwia zmianę danych.

e-Podpisy - panel z listą e-Podpisów i paskiem narzędziowym.

 Pasek narzędziowy:

         Dodaj - otwiera okno kreatora Nowy e-Podpis (obcy)

         Usuń - usuwa wybrany e-Podpis.

Umowy - panel z listą umów i możliwością zarządzania i paskiem narzędziowym.

Dodaj - otwiera okno kreatora Nowa umowa kontrahenta, gdzie można dodać nową umowę.

Podpisz - otwiera okno kreatora Podpisywanie umowy, gdzie można podpisać wybraną z listy umowę.

Wyślij - otwiera okno kreatora Wysyłanie umowy, przy pomocy którego można wybrać miejsce i sposób, a następnie wysłać umowę.

Potwierdzenie - otwiera okno dialogowe z pytaniem "Czy na pewno potwierdzić umowę?". Po wybraniu Tak umowa zostaje potwierdzona.

Rezygnacja - otwiera okno dialogowe z pytaniem "Czy zrezygnować w wybranej umowy?". Po wybraniu Tak następuje rezygnacja..

Usuń - usuwa zaznaczone na liście umowy.

 

Dodatkowe operacje wywoływane z menu podręcznego:

Podgląd - można otworzyć okno widoku umowy.

Zmień aktywność - pozwala odwrócić aktywność umowy.

Rezygnacja - pozwala zrezygnować z wybranej umowy.

 

Dokumenty - lista dokumentów wybranego kontrahenta.

 

Dodatkowe operacje wywoływane z menu podręcznego:

Podgląd - można otworzyć okno widoku faktury.