Jak to zrobić? > Ustawienia > Określanie ustawień drukarek graficznych

Drukuj

Określanie ustawień drukarek graficznych

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Funkcje lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna wskazać pozycję Drukarki i rozwinąć gałązkę drzewka. Wybór drukarki zależy zawsze od posiadanego sprzętu i oczekiwanej jakości wydruku.

3.Wybrać i kliknąć pozycję Drukarka graficzna. Z prawej części okna pojawią się pola do wypełnienia.

4.Wybrać przycisk Edytuj. Pojawią się przyciski do zapisywania oraz do anulowania a także uaktywnią się pola do modyfikacji danych. Podobny efekt uzyskamy klikając dwukrotnie na polu do edytowania. Aby tylko przeglądać informacje, nie należy wybierać tego przycisku.

5.W polu opuszczanej listy Drukarka należy wybrać drukarkę domyślną spośród drukarek zainstalowanych na komputerze.

6.Aby sprawdzić lub zmienić ustawienia drukarki, należy wybrać przycisk Ustawienia. Umożliwia on otwarcie okna dialogowego sterownika drukarki.

7.Pole Marginesy umożliwia właściwe umieszczenie wydruku na stronie.

8.W kolumnie Nazwa wskazać na liście nazwę symboliczną kroju pisma wykorzystywaną przez raporty.

9.W polu Krój pisma wybrać z opuszczanej listy nazwę kroju pisma przypisanego do nazwy symbolicznej. Można wybierać spośród wszystkich krojów zainstalowanych w środowisku Windows na komputerze.

10.Ustalić wszystkie parametry określające czcionkę, tj. atrybuty (G – pogrubienie, K – kursywa, S – skreślenie, P – podkreślenie) oraz jej wysokość w dziesiątych częściach milimetra.

11.Dla zapisania poprawnie wykonanych działań należy wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.