Jak to zrobić? > Ustawienia > Określanie ustawień drukarek tekstowych

Drukuj

Określanie ustawień drukarek tekstowych

1.Wybierz polecenie Ustawienia z menu Funkcje lub kliknij przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów systemu.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna wskazać pozycję Drukarki i rozwinąć gałązkę drzewka. Wybór drukarki zależy zawsze od posiadanego sprzętu i oczekiwanej jakości wydruku.

3.Wybrać i kliknij pozycję Drukarka tekstowa. Z prawej części okna pojawią się pola do wypełnienia.

4.Wybrać przycisk Edytuj. Pojawią się przyciski do zapisywania oraz do anulowania a także uaktywnią się pola do modyfikacji danych. Podobny efekt uzyskamy klikając dwukrotnie na polu do edytowania. Aby tylko przeglądać informacje, nie należy wybieraj tego przycisku.

5.W polu opuszczanej listy Drukarka należy wybrać drukarkę domyślną spośród drukarek zainstalowanych na komputerze.

6.Aby sprawdzić lub zmienić ustawienia drukarki, wybierz przycisk Ustawienia. Umożliwia on otwarcie okna dialogowego sterownika drukarki, gdzie trzeba wybrać rozmiar papieru (taki jaki faktycznie jest włożony do drukarki) oraz inne ustawienia drukarki (np. jakość wydruku). Wszystkie raporty będą dopasowywać się do ustalonego rozmiaru strony.

7.Pole Marginesy umożliwia właściwe umieszczenie wydruku na stronie.

8.W polu Kody polskich liter należy wybrać z listy sposób kodowania polskich liter dla drukarki.

9.W kolumnie Nazwa wskazać na liście nazwę symboliczną kroju pisma wykorzystywaną przez raporty.

10.W polu Krój pisma należy wybrać z opuszczanej listy nazwę zainstalowanego w drukarce kroju pisma. Wysokość i atrybuty są ustalane automatycznie.

11.Dla zapisania poprawnie wykonanych działań należy wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany, kliknij przycisk Anuluj.