Jak to zrobić? > Ustawienia > Określanie kursu walut

Drukuj

Określanie kursu walut

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów pracy.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna należy wybrać pozycję Kursy walutowe. W prawej części okna pojawią się pola do wypełnienia związane z kursami.

3.Aby wprowadzać lub modyfikować kursy, należy wybrać przycisk Edytuj. Pojawią się przyciski do zapisywania i anulowania oraz uaktywnią się pola do modyfikacji danych. Podobny efekt uzyskamy klikając dwukrotnie na polu do edytowania. Aby tylko przeglądać informacje, nie należy wybierać tego przycisku.

4.W kolumnie Kurs należy wpisać aktualnie obowiązujący kurs waluty.

5.W kolumnie Data należy wpisać datę obowiązywania kursu — system podpowiada bieżącą datę systemową. Jeśli data systemowa jest inna od podanej, w momencie wystawiania dokumentu system zapyta czy akceptujemy poprzedni kurs czy też chcemy wprowadzić aktualny.

6.Dla zapisania poprawnie wykonanych działań należy wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.

 

Wskazówka  

Na liście pojawią się symbole tylko tych walut, które zostały wprowadzone do słownika walut.