Kontrahenci > Kontrahent > Kontrahent Informacje > Ochrona danych osobowych > Udostępnianie danych osobowych

Drukuj

Udostępnianie danych osobowych

Okno Udostępnianie danych osobowych przedstawia w formie tabeli listę wszystkich zarejestrowanych w programie zdarzeń udostępniania danych osobowych.

 

W oknie w polu Udostępniający dane pojawią informacje kto udostępnia dane osobowe.

W pola Odbiorca danych i Adres odbiorcy należy wpisać informacje komu zostały udostępnione dane osobowe wybranych osób.

W polu Data udostępnienia danych pojawi się dzień udostępnienia danych.

W polu Osoba widnieją dane osoby/osób, których dane są udostępniane.

Poniżej w tabeli przy liście danych należy zaznaczyć dane, które zostały udostępnione.

Operację należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz w górze okna.

 

Zobacz także:

Anonimizacja danych osobowych