Towary > Towar

Drukuj

Okno danych Towaru

W programie Handel rozróżnia się następujące typy towarów: artykuł, usługa, komplet, zestaw, usługa marża.

 

hmtoggle_plus1Przyciski okna towaru

 

Dostępne na oknie ustawienia zależą od wybranego typu towaru.

 

Artykuł

Towar typu artykuł obejmuje te wszystkie towary, które są objęte gospodarką magazynową. Możliwe jest dla niego tworzenie receptur.

 

hmtoggle_plus1Zakładka Towar

hmtoggle_plus1Zakładka Ceny

hmtoggle_plus1Zakładka Inne

hmtoggle_plus1Zakładka Wymiar

 

Usługa

Towary typu usługa nie są objęte gospodarką magazynową, dlatego też okno towaru zawiera w tym przypadku mniej danych i nie jest konieczne wydzielanie osobnej strony zawierającej informacje o cenach. Możliwe jest dla niego tworzenie receptur. Przy zakupie usługi podpowiadana jest cena bazowa. Na dokumentach importowych (DIM i nabycie) można dla usług wprowadzić cenę walutową.

 

hmtoggle_plus1Zakładka Towar

hmtoggle_plus1Zakładka Inne

hmtoggle_plus1Zakładka Wymiar

 

Komplet

Towar typu komplet jest towarem złożonym, definiowanym poprzez listę tworzących go innych towarów. W skład zestawu mogą wchodzić towary każdego typu.

 

hmtoggle_plus1Zakładka Towar

hmtoggle_plus1Zakładka Ceny

hmtoggle_plus1Zakładka Inne

hmtoggle_plus1Zakładka Wymiar

 

Zestaw

Towar typu zestaw jest towarem złożonym, definiowanym poprzez listę tworzących go innych towarów. W skład zestawu mogą wchodzić towary każdego typu – artykuły, usługi, a także inne zestawy. Cena zestawu jest sumą cen jego składowych, dlatego też w oknie danych towaru tego typu brak danych o cenach.

 

hmtoggle_plus1Zakładka Towar

hmtoggle_plus1Zakładka Inne

hmtoggle_plus1Zakładka Wymiar

 

Usługa marża

Towar typu Usługa marża przeznaczony jest do rejestracji usług turystycznych lub handlu towarami używanymi, dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami z procedurą marży (wymagających ewidencji dostaw). Możliwe jest dla niego tworzenie receptur.

 

Towary typu Usługa marża obsługiwane są podobnie do towarów typu Artykuł ale można je pominąć na zestawieniach towarów zaznaczając w ustawieniach zestawienia opcję Nie pokazuj usług marża. W przypadku zestawień magazynowych można pominąć dokumenty zawierające wyłącznie towary typu Usługa marża zaznaczając opcje Nie uwzględniaj dokumentów zawierających wyłącznie usługi marża.

Towary tego typu pomijane są na deklaracjach INTRASTAT.

 

hmtoggle_plus1Zakładka Towar

hmtoggle_plus1Zakładka Ceny

hmtoggle_plus1Zakładka Inne

hmtoggle_plus1Zakładka Wymiar

 

Zobacz także:

Rezerwacje towarów