Towary > Kartoteka Rezerwacje towaru > okno Rezerwacja towaru

Drukuj

Okno Rezerwacja towaru

ico_hmf_magazyn Magazyn

Umożliwia wybór magazynu, w którym zostanie dokonana rezerwacja.

 

ico_hmf_typ_rez Typ rezerwacji

Umożliwia wybór typu rezerwacji: ilościowej lub ze wskazaniem dostaw. Wybór typu rezerwacji wpływa na sposób prezentacji danych:

 dla rezerwacji ilościowej w tabeli prezentowana jest ilość zarezerwowana i stan towaru w wybranym magazynie

 dla rezerwacji ze wskazaniem dostaw w poszczególnych wierszach tabeli prezentowane są dane dotyczące konkretnych dostaw towaru

 

ico_hmf_towar Kod towaru

Jeśli podczas wprowadzania danych do pola kod klikniemy przycisk b_down2, otworzy się okno umożliwiające wybranie towaru z kartoteki lub wpisanie nowego towaru do kartoteki.

hmtoggle_plus1Wybór towaru podczas wypełniania dokumentu

 

ico_hmf_kontrahent Kod kontrahenta

Jeśli podczas wprowadzania danych do pola kod klikniemy przycisk b_down2, otworzy się okno umożliwiające wybranie kontrahenta z kartoteki lub wpisanie nowego kontrahenta do kartoteki.

hmtoggle_plus1Wybór kontrahenta podczas wypełniania dokumentu

 

termin termin ważności rezerwacji

utworzona przez – wskazuje numer dokumentu, którego rezerwacja dotyczy. Kliknięcie w numer otwiera ten dokument.

 

Tabela rezerwacji

W tabeli tej prezentowane są dane dotyczące poszczególnych rezerwacji. W zależności od typu rezerwacji prezentowane są:

 dla rezerwacji ilościowej – ilość zarezerwowana i stan towaru w wybranym magazynie

 dla rezerwacji ze wskazaniem dostaw – dane dotyczące konkretnych dostaw towaru

 

ilość - ilość zarezerwowana

stan - stan towaru