Wykresy > Podgląd wydruku i eksportu

Drukuj

Podgląd wydruku i eksportu

Okno podglądu wydruku umożliwia dostosowanie układu i rozmiaru wydruku. Gotowy wykres można wydrukować lub zapisać do pliku.

 

Podstawowe funkcje dostępne są pod przyciskami:

btn_ara_01 – otwiera okno ustawień dla wykresu oraz tabeli.

btn_ara_04 – otwiera okno ustawień strony.

btn_ara_02 – otwiera okno ustawień nagłówka i stopki wydruku. W oknie ustawień przyciski btn_ara_03 umożliwiają wstawienie do pola nagłówka/stopki: numeru strony, liczby stron, liczby stron z, daty wydruku, czasu wydruku, użytkownika.

btn_ara_05 – otwiera okno ustawień skalowania wydruku.

btn_ara_06 – otwiera okno ustawień znaku wodnego.

btn_ara_07 – zapisuje wydruk do do pliku. Strzałka z prawej strony umożliwia wybór formatu pliku.