Wykresy > Kreator wykresu

Drukuj

Kreator wykresu

Okno kreatora wykresu składa się z menu wyboru ustawień, podzielonego na część definiowania konstrukcji wykresu i definiowania części prezentacyjnej oraz panelu, w którym prezentowany jest widok wykresu z wybranymi opcjami. Użytkownik może ukryć lub rozwinąć widok menu Konstrukcja i Prezentacja.

 

Konstrukcja

Typ wykresu

W części definiowania konstrukcji wykresu można wybrać typ wykresu, który w najpełniejszy sposób odzwierciedli biznesowy sens sporządzanego zestawienia.

 

Wygląd

Wyświetla podgląd sporządzanego wykresu i umożliwia wybór palety kolorów oraz stylu.

 

Dane

Zawiera parametry ustawień dla źródła danych tabeli przestawnej, umożliwiające wybór sposobu pobierania i prezentacji danych, takich jak pobieranie ustawienia źródła danych dla wykreowanych automatycznie lub dedykowanych serii, sumowanie dla kolumn czy maksymalną ilość danych w serii.

 

Prezentacja

W tej części znajdują się ustawienia umożliwiające szczegółowe dostosowanie wyglądu wykresu.

 

Poszczególne panele ustawień podzielone są dodatkowo na zakładki.

img_ara_05

 

 

Wykres

Zawiera ustawienia tła, ramki i marginesów wykresu.

 

Diagram

Zawiera ustawienia dodatkowych osi wykresu, oraz obsługi ich przewijania.

 

Osie

Zawiera szczegółowe ustawienia wszystkich osi.

 

Widok serii

Zawiera ustawienia prezentacji serii danych (wykresu).

 

Etykiety punktów

Zawiera szczegółowe ustawienia dla etykiet danych na wykresie.

 

Tytuły wykresu

Zawiera ustawienia treści i wyglądu tytułu wykresu.

 

Legenda

Zawiera szczegółowe ustawienia legendy wykresu.

 

Adnotacje

Zawiera szczegółowe treści, wyglądu i położenia dodatkowych adnotacji.