Kontrahenci > Kontrahent > Kontrahent Informacje > Kody obce towaru

Drukuj

Kody obce towaru

Okno to umożliwia rejestrację, aktualizację i usuwanie kodów obcych konkretnego towaru. Po zarejestrowaniu kodu obcego można podczas wpisywania towarów do dokumentu zakupu lub przychodowego dokumentu magazynowego (PZ - Przyjęcie do magazynu) wyszukiwać je zarówno według kodów własnych, jak i obcych - kliknięcie przycisku 0prz_dn5 w polu Kod obcy towaru wyświetla listę kodów towarów zarejestrowanych dla danego kontrahenta.

 

Nowy powoduje otwarcie okna Nowy towar, umożliwiając wpisanie danych nowego towaru.

 

Kartoteka towarów

otwiera okno kartoteki towarów, umożliwiając wybranie towaru z kartoteki lub wpisanie do niej nowego towaru. Przycisk Użyj wyświetlany u góry okna kartoteki powoduje wpisanie do tabeli upustów kodu wybranego towaru.

 

Wybór towaru

Jeśli podczas wprowadzania danych do pola kod kliknie się przycisk b_down2, otworzy się okno umożliwiające wybranie towaru z kartoteki lub wpisanie nowego towaru do kartoteki.

 

W dolnym prawym rogu znajduje się przycisk przełączający Tryb wyboru (Alt+T) towaru. Wybór trybu określa sposób podpowiadania towarów przy wpisywaniu z klawiatury, oraz które dane widoczne są w okienku wyboru. Dostępne są następujące tryby wyboru:

A – Automatyczny: towar podpowiadany jest na podstawie Kodu towaru oraz Kodu paskowego.

K – Kod towaru: towar podpowiadany jest na podstawie Kodu towaru.

P – Kod paskowy towaru: towar podpowiadany jest na podstawie Kodu paskowego.

N – Nazwa towaru: towar podpowiadany jest na podstawie Nazwy towaru.