Zakup > Okno dokumentu zamówienia własnego

Drukuj

Okno dokumentu zamówienia własnego

Okno to umożliwia wprowadzanie, przeglądanie i modyfikowanie wszystkich danych wystawianego dokumentu w zakresie zależnym od praw użytkownika. Ze względu na dużą liczbę informacji potrzebnych do wystawienia dokumentu okno podzielone jest na część podstawową oraz wymienne strony. Strony te opatrzono listkami, które widoczne są w dolnej części okna. Aby uwidocznić daną stronę, należy kliknąć odpowiedni listek.

 

Przyciski narzędziowe

Dekretacje księgowe

 

hmtoggle_plus1Dane podstawowe dokumentu

hmtoggle_plus1zakładka Towary

hmtoggle_plus1zakładka Płatności

hmtoggle_plus1strona Inne

 

 

Każdy dokument wystawiany przy pomocy programu jest powiązany z konkretnym magazynem. Pole Magazyn na pasku stanu umożliwia wybór tego magazynu.

 

Przycisk Pozostaw w buforze

Pozostawia wystawiany dokument w buforze systemu. Wszystkie dane tego dokumentu są przez system pamiętane, mimo że nie został jeszcze wystawiony. Dokumenty z bufora mogą być dowolnie poprawiane, mogą też być w dowolnej chwili usunięte, można je także wydrukować. Dane z dokumentów w buforze nie są umieszczane w zestawieniach.

 

Dołączanie notatki >>