Sprzedaż > Planowanie i prowadzenie polityki sprzedaży > Obliczanie końcowej ceny sprzedaży

Drukuj

Obliczanie końcowej ceny na dokumencie sprzedaży - procedura

Podczas wypełniania dokumentu sprzedaży Handel oblicza końcowa cenę sprzedaży na podstawie danych dotyczących cen, upustów oraz warunków sprzedaży zapisanych w kartotekach towarów i kontrahentów. Cena ta obliczana jest w trzech etapach.

 

W pierwszym etapie na podstawie danych zawartych w kartotece kontrahentów i kartotece towarów wybierane są odpowiednie wartości ceny i rabatu, umieszcza je w kolumnach Cennik i Rabat, po czym oblicza na podstawie tych wartości cenę końcową (kolumna Cena... ) według wzoru:

  cena = cennik * (100 - rabat) / 100

 

W drugim etapie Handel poszukuje indywidualnych cen i upustów. Wyszukiwanie jest prowadzone w następującej kolejności:

1.Ceny/upusty dla konkretnego kontrahenta na konkretny towar

2.Ceny/upusty dla konkretnego kontrahenta na konkretny rodzaj towaru

3.Ceny/upusty dla konkretnego rodzaju kontrahenta na konkretny towar

4.Ceny/upusty dla konkretnego rodzaju kontrahenta na konkretny rodzaj towaru

Do dalszych obliczeń wykorzystywana jest pierwsza znaleziona wartość. Jeśli jest to wartość upustu, Handel umieszcza ją w kolumnie Rabat; jeśli jest to cena – w kolumnie Cennik (przy cenniku w pozycji towarowej wyświetlany jest wówczas symbol 0cena_i2), po czym przelicza cenę końcową według wzoru podanego w punkcie 1.

 

W trzecim etapie Handel poszukuje upustów ilościowych. Wyszukiwanie jest prowadzone w następującej kolejności:

1.Upusty dla konkretnego towaru

2.Upusty dla rodzaju towarów

Do dalszych obliczeń wykorzystywana jest pierwsza znaleziona wartość. Jeśli jest to wartość procentowa, Handel dodaje ją do wartości w kolumnie Rabat, po czym przelicza cenę końcową według wzoru podanego w punkcie 1; jeśli jest to wartość kwotowa – Handel odejmuje ją od wartości w kolumnie Cena.