Wiadomości podstawowe > Nawigacja

Drukuj

Nawigacja

Nawigacja pomiędzy oknami opiera się na zasadzie "wskaż i wybierz".

W niektórych sytuacjach może to wymagać przechodzenia przez wielopoziomowe menu lub wyszukiwania potrzebnych elementów na listach. Dla ułatwienia pracy, w takich sytuacjach zdefiniowano klawisze skrótów umożliwiające wywołanie odpowiedniej akcji bez użycia myszki.

 

Przyciski narzędziowe

Przycisk jest to element ekranu imitujący klawisz, którego kliknięcie wywołuje określoną akcję. Zwykle zawiera tekst lub symbol graficzny opisujący uruchamianą funkcję. W głównym oknie przyciski są zgrupowane w pionowym panelu po lewej stronie okna.

 

Menu

Menu jest to lista możliwych do wykonania poleceń. Użytkownik wybiera polecenie kliknięciem odpowiedniej pozycji menu. Wybranie polecenia z listy powoduje natychmiastowe jego wykonanie. W głównym oknie menu polecenia są zgrupowane w pasek menu, znajdujący się pod paskiem tytułu.

 

Menu kontekstowe

Po kliknięciu dowolnego elementu prawym przyciskiem myszy wyświetlane jest menu skrótów. Zawiera ono zestaw poleceń, których można użyć dla wybranego elementu (wraz z opisem klawiszy skrótów, o ile są one dostępne).

 

Wybór z listy

Tam, gdzie moduł prezentuje wiele danych tego samego typu, są one przedstawiane w postaci list. Aby przejść do pracy z pojedynczym elementem listy, należy kliknąć go dwukrotnie, lub zaznaczyć i wcisnąć klawisz Enter.

 

Klawisze skrótów

Dla uniknięcia przechodzenia przez wielopoziomowe menu lub wyszukiwania potrzebnych elementów na listach zdefiniowano klawisze skrótów, umożliwiające wywołanie odpowiedniej akcji bez użycia myszki. Określenie "klawisz skrótu" oznacza wciśnięcie jednego lub kolejno kilku określonych klawiszy w celu wywołania odpowiedniej akcji w systemie. Stosuje się następujące oznaczenia sekwencji klawiszy:

jeśli jeden z klawiszy powinien być wciśnięty podczas naciskania innego klawisza, to ich nazwy połączone są znakiem plus (+), np. Ctrl+A

jeśli klawisze trzeba wcisnąć kolejno (zwalniając poprzedni przed naciśnięciem następnego), to ich nazwy połączone są znakiem przecinka (,), np. Ctrl+A, R

 

Klawisze funkcyjne widoczne są po wciśnięciu lewego klawisza ALT.