Ustawienia > Firma > Magazyny

Drukuj

Firma > Magazyny

W module Handel magazyn rozumiany jest jako logiczny wyróżnik grupy towarów, dla której prowadzona jest odrębna ewidencja. Może to być fizyczne pomieszczenie, abstrakcyjny podzbiór towarów w ofercie kontrahenta lub zbiór towarów pobranych przez akwizytora.

Z każdym dokumentem wystawianym przy pomocy systemu jest związany konkretny magazyn. Jeśli zachodzi taka potrzeba, nazwa i adres magazynu mogą być drukowane na wystawianych dokumentach i zestawieniach.

 

Pozycja Magazyny kartoteki ustawień zawiera dane opisujące magazyny – kod, nazwę, dane adresowe, numery telefonów i faksu oraz numer konta analitycznego określony w module Finanse i Księgowość. Zaznaczenie pola wyboru używaj przy wydrukach dokumentów umożliwia umieszczanie w dokumentach danych magazynu zamiast danych firmy.

 

Po założeniu nowej firmy istnieje jeden magazyn o kodzie MAG i nazwie Magazyn główny. Nie można go usunąć, ale można zmienić wszystkie opisujące go dane. Nie można również usunąć magazynu, dla którego istnieją w systemie zarejestrowane dokumenty. Dlatego też, jeśli konieczne jest przechowywanie w systemie dokumentów wystawionych dla zlikwidowanego magazynu, należy magazyn taki zablokować w oknie ustawień (usunąć zaznaczenie w polu wyboru obok kodu magazynu); dzięki temu nie będzie się on pojawiał na listach w oknach wystawiania dokumentów.

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - tworzenie nowego magazynu

Jak to zrobić - zmiana danych magazynu

Jak to zrobić - usuwanie magazynu z list wyboru