Contact Manager > Szczegóły kontaktu > Załączniki - lista plików

Drukuj

Załączniki - lista plików

Pliki można dołączyć do każdej pozycji na liście Kontaktów, Ofert i Czynności. Prezentowane są w formie listy zawierającej wskazane kolumny: Ikona (zawierająca ikonę reprezentującą format pliku), Nazwa pliku, Data i godzina dodania, Użytkownik (użytkownik, który dodał plik), Opis (pole edycyjne umożliwiające wprowadzenie opisu do załączonego pliku).

 

Nad listą umieszczone są przyciski umożliwiające wykonywanie akcji:

Dodaj – umożliwia dodawanie plików.

Usuń – umożliwia usuwanie wybranych plików.

Zapisz na dysku – umożliwia zapisanie wybranych plików na dysku.

Otwórz – umożliwia otwieranie wybranego pliku.

 

W oknie czynności znajduje się tylko przycisk Dodaj plik.

 

Plik możemy otworzyć również poprzez dwukrotne kliknięcie na wybranej pozycji.

 

Jeśli dla wybranej czynności na kalendarzu jest już dodany plik na widoku kalendarza, wyświetlany jest spinacz.

 

Oznaczenia stanu plików na liście:

Zapisany plik – standardowa czcionka.

Dodany – kursywa.

Usunięty – przekreślona czcionka.

Edycja – czcionka pogrubiona.

 

Dodawanie plików

1.Na zakładce Załączniki okna kontaktu lub oferty kliknij przycisk Dodaj. W przypadku dodawanej czynności kliknij Dodaj plik.

2.Wskaż plik lub pliki, które chcesz dołączyć.

3.Po zatwierdzeniu wybrane pliki wyświetlone zostają na liście.

4.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić zmiany.

 

Program wyświetli ostrzeżenie jeśli dodawany załącznik ma więcej niż 10mb. Pliki załączników przechowywane są w bazie programu.

 

Usuwanie plików

Wybierz załącznik który chcesz usunąć i kliknij przycisk Usuń. Potwierdź usunięcie przyciskiem Tak i kliknij Zapisz aby zapisać zmiany.

Aby usunąć załączniki do Czynności zaznacz plik i wybierz z menu kontekstowego polecenie Usuń.

 

Zapis pliku załącznika na dysku

Wybierz załącznik, który chcesz zapisać na dysk i kliknij przycisk Zapisz na dysk.

Aby zapisać załączniki do Czynności zaznacz plik i wybierz z menu kontekstowego polecenie Zapisz na dysk.