Jak to zrobić? > Dokumenty > Korekta zbiorcza dokumentów sprzedaży

Drukuj

Korekta zbiorcza dokumentów sprzedaży

Zbiorcza faktura korygująca umożliwia skorygowanie pozycji towarowych pochodzących z wielu dokumentów sprzedaży na jednym dokumencie korekty.

Jeden dokument zbiorczy korekty sprzedaży można wystawić dla:

kontrahenta dodanego do kartoteki Kontrahenci (funkcjonalność korekt zbiorczych nie dotyczy kontrahentów incydentalnych),

dokumentów złotówkowych,

dokumentów tego samego charakteru,

dokumentów wystawionych z identycznym sposobem obliczania podatku VAT (iloczynowo lub sumacyjnie),

dokumentów wystawionych z identycznym typem ceny (netto lub brutto),

dokumentów wystawionych na tego samego kontrahenta (nabywcy i odbiorcy).

 

Korekcie zbiorczej podlegają wyłącznie ceny i wartości pozycji wybranych dokumentów. Korekty ilości i stawek VAT przeprowadzane są nadal na pojedynczych korektach dokumentów

Funkcjonalność korekt zbiorczych nie dotyczy faktur zaliczkowych, faktur wewnętrznych, kontraktów oraz faktur walutowych wystawianych w walucie PLN.

Współpraca modułu Handel i modułu Finanse i Księgowość umożliwia importowanie, a następnie księgowanie w module finansowym dokumentów korygowanych dokumentem zbiorczym.

 

Wystawianie zbiorczej faktury korygującej sprzedaży

Aby wystawić zbiorczą fakturę korygującą dla wybranych dokumentów sprzedaży: (znak plusa rozwija poniższe tematy)

hmtoggle_plus1Wybór dokumentów do skorygowania
hmtoggle_plus1Wybór z menu Operacje opcji Korekta zbiorcza
hmtoggle_plus1Operacje korekty dla pozycji - pojedyncza i grupowa
hmtoggle_plus1Wybór parametrów korekty grupowej dokumentów sprzedaży
hmtoggle_plus1Zerowanie nadanych rabatów
hmtoggle_plus1Wystawianie i drukowanie dokumentu korekty zbiorczej

 

Zobacz także:

Korekta zbiorcza dokumentów zakupu

Operacje na korektach zbiorczych