Jak to zrobić? > Dokumenty > Kopiowanie do bufora

Drukuj

Kopiowanie do bufora

1.Otwórz kartotekę (Sprzedaż, Magazyn, Zamówienia lub Zakup) i zaznacz elementy, dla których chcesz utworzyć kopię w buforze.

2.Kliknij przycisk Operacje i wybierz z menu polecenie Kopiowanie do bufora. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Kopiowanie dokumentów do bufora. Nie mogą być kopiowane dokumenty korygujące. Powstałe w buforze kopie otrzymują nowe numery, zgodnie z określonym w ustawieniach systemu sposobem numerowania, pozostałe dane pozostają bez zmian.

3.Aby zatwierdzić wykonanie operacji kliknij OK.