Strona startowa

Drukuj

Kontrola biznesowa

Raporty prezentują przekrojowe dane z różnych działów biznesowych firmy. Są one narzędziem wspierającym księgowość w przedstawieniu przebiegu transakcji dokonywanych w firmie. Wskazują powiązania między dokumentami operacji handlowych, magazynowych i płatności. Zestawienia te są dostępne w kartotekach sprzedaży i zakupu i wykonywane są dla zaznaczonych dokumentów. Można je również wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego.

 

W kartotece sprzedaży (Wydruki) można wydrukować raporty:

Kontrola faktur sprzedaży

Kontrola faktur sprzedaży z pozycjami (uwzględnia poszczególne pozycje śledzonego dokumentu handlowego)

 

W kartotece zakupu (Wydruki) można wydrukować raporty:

Kontrola faktur zakupu

Kontrola faktur zakupu z pozycjami (uwzględnia poszczególne pozycje śledzonego dokumentu handlowego)

 

Kontrola biznesowa kosztów zakupu towarów

Raport ten prezentuje dla każdej faktury zakupu informacje: ile towaru wydano już z tego zakupu i kiedy to nastąpiło. Ułatwia to wycenę - ile kosztów należy skorygować z tytułu niezapłaconej faktury zakupu. Aby wykonać ten raport, należy wybrać przycisk Wydruki i w oknie Ustawień wybrać okres jakiego ma dotyczyć zestawienie. Można go też wykonać dla zaznaczonych wybranych dokumentów spoza zaznaczonego okresu. Przykładowo, jeśli wybrany zostaje jako okres 'styczeń' - to zostaną uwzględnione te dokumenty zakupu, na których 'data wpływu' jest ze stycznia. Dla dokumentu wystawionego w imieniu sprzedawcy jako kryterium czasowe brana jest wartość pola 'data wystawienia'. Raport uwzględnia także te dokumenty, dla których w styczniu zostało dodane rozliczenie lub dokument magazynowy. Widoczne na zestawieniu wytłuszczone dokumenty wydań pochodzą z okresu za który wykonane jest zestawienie.  

 

Aby operacja była dostępna, trzeba mieć nadane prawo Wykonywanie raportów kontroli biznesowej w module Administracja.

Raport pokazuje dokumenty bez względu na to, jakie ma się nadane prawa do magazynów i działów, zatem prawo Wykonywanie raportów kontroli biznesowej należy nadać tylko tym użytkownikom, którzy mogą mieć dostęp do wszystkich dokumentów.