Kontrahenci > Kontrahent > Kontrahent Zestawienia

Drukuj

Kontrahent - Zestawienia

Po wybraniu tego przycisku można wykonać następujące zestawienia:

Sprzedaż kontrahentowi za okres Dane widoczne na tym zestawieniu zależą od ustawienia parametru pracy Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży w grupie Parametry druku i zestawień.

Zakupy od kontrahenta za okres

Płatności kontrahenta za okres

Rozrachunki kontrahenta za okres

Rozliczenie sprzedaży za okres

Koszt sprzedaży kontrahentom za okres

Nierozliczona sprzedaż

Nierozliczone zakupy

Należności i zobowiązania

Nierozliczone dokumenty magazynowe

Niezrealizowana sprzedaż

Niezrealizowany zakup

Niezrealizowane zamówienia własne

Niezrealizowane zamówienia obce

Niezrealizowane kontrakty sprzedaży

Niezrealizowane kontrakty zakupu