Kontrahenci > Kontrahent > Szczegóły kontrahenta w Repozytorium

Drukuj

Kontrahent - Szczegóły kontrahenta w Repozytorium

Po wybraniu tego polecenia otwiera się w Handlu okno z informacjami dotyczącymi wybranego kontrahenta (w Repozytorium).

Szczegóły - lista szczegółowych danych kontrahenta. Pola opisujące dane kontrahenta są edycyjne, co umożliwia zmianę danych.

e-Podpisy - panel z listą e-Podpisów i paskiem narzędziowym.

 Pasek narzędziowy:

         Dodaj - otwiera okno kreatora Nowy e-Podpis(obcy)

         Usuń - usuwa wybrany e-Podpis.  

Umowy - panel z listą umów i możliwością zarządzania i paskiem narzędziowym.

Dodaj

otwiera okno Nowa umowa kontrahenta, gdzie można dodać nową umowę.

Podpisz

otwiera okno Podpisywanie umowy, gdzie można podpisać wybraną z listy umowę.

Wyślij

otwiera okno Wysyłanie umowy, przy pomocy którego można wybrać miejsce i sposób, a następnie wysłać umowę.

Potwierdzenie

otwiera okno dialogowe z pytaniem "Czy na pewno potwierdzić umowę?". Po wybraniu Tak umowa zostaje potwierdzona.

Usuń

usuwa zaznaczone na liście umowy.

Dokumenty - gdzie prezentowane są dokumenty sprzedaży i zakupu wystawione dla tego kontrahenta.

Rachunki bankowe - prezentuje listę rachunków bankowych kontrahenta. Przyciskiem Dodaj można dodać nowy rachunek. Przyciskiem Usuń można usunąć zaznaczony na liście rachunek.

Przelewy - prezentowana jest lista elektronicznych zleceń przelewów. Pasek narzędziowy, za pomocą którego możemy wykonywać operacje związane z przelewami krajowymi zawiera następujące polecenia:

Zleć przelew

umożliwia wprowadzenie zlecenia przelewu krajowego w oknie Polecenie przelewu.

Wyślij

umożliwia wysłanie przelewów ze statusem Do wysłania.

Akceptuj

pozwala zaakceptować zaznaczone na liście przelewy bankowe. Przycisk jest aktywny przy włączonym parametrze pracy: „Wymagana akceptacja przelewów”.

Odrzuć

umożliwia odrzucenie krajowego zlecenia przelewu.

Usuń

umożliwia usunięcie zlecenie krajowego przelewu.

Drukuj szczegóły

umożliwia wydrukowanie raportu z historią zlecenia przelewu,

Importuj

umożliwia pobranie e-Przelewu w postaci pliku .xml wystawionego poza Sage Symfonia. Prawidłowo pobrana pozycja pojawi się na liście przelewów.