Kontrahenci > Kontrahent > Kontrahent Informacje

Drukuj

Kontrahent, Informacje

Po wybraniu tego przycisku można wybrać następujące polecenia:

Rachunki bankowe

Rezerwacje kontrahenta

Adresy dostaw

Upusty indywidualne

Kody obce

Towary dostawcy

Zamówienia obce (dostępne tylko wtedy, gdy istnieją dokumenty zamówień)

Zamówienia własne (dostępne tylko wtedy, gdy istnieją dokumenty zamówień)

Notatka

Ochrona danych (dostępne tylko wtedy, gdy wybrano opcję Osoba fizyczna)