Kontrahenci > Kontrahent > Kontrahent Informacje > Adres dostaw

Drukuj

Adresy dostaw dla kontrahenta

Każdemu kontrahentowi można przypisać wiele adresów dostaw. Dzięki temu można wprowadzić do kartoteki jednego kontrahenta a w czasie wystawiania dokumentów wybrać konkretny adres dostawy z listy rozwijanej. Wybrany adres zostanie wtedy zapisany jako adres Odbiorcy lub Dostawcy. Można powiązać dokument handlowy z dokumentami magazynowymi zawierającymi różne adresy dostaw.

 

dodawanie adresu dostaw dla kontrahenta