Pracownicy > Kartoteka Pracowników - Wybór

Drukuj

Kartoteka pracowników - Wybór

Jeśli jest wiele pozycji w kartotece, nie trzeba wyświetlać ich wszystkich jednocześnie. Można decydować o tym, które z nich pojawią się na liście. Służą do tego kryteria wyszukiwania. Każde kryterium może być zapamiętane pod własną nazwą. Wybranie określonego kryterium w oknie kartoteki powoduje wybranie spośród wszystkich pozycji kartoteki tych, które spełniają narzucony warunek. Aby zastosować kryterium wyszukiwania,  trzeba wyświetlić drzewo wyboru. W tym celu należy wybrać pozycję Pracownicy, znajdującą się nad drzewkiem.

 

Definiowanie kryteriów wyboru

Jeśli po wpisaniu warunków do definicji wyboru zapisze się go pod własną nazwą, pojawi się on na drzewie wyborów i będzie można korzystać z niego wielokrotnie.