Pracownicy > Kartoteka Pracowników - Rodzaj

Drukuj

Kartoteka pracowników - Rodzaj

Utworzenie rodzajów pracowników umożliwia takie ich klasyfikowanie, jakie odpowiada specyfice firmy. Mogą to być np. grupy wydzielone w zależności od pełnionej funkcji, formy lub miejsca zatrudnienia. Do wyodrębnienia własnego rodzaju pracownika można wykorzystywać wszystkie cechy możliwe do opisania w definicji jego rodzaju.

 

Ponadto rodzaj pracownika może być traktowany jako szablon, według którego można rejestrować nowych pracowników w kartotece. Informacje zapisane w rodzaju kontrahenta zostaną automatycznie przepisane do karty pracownika, co umożliwia uniknięcie konieczności wpisywania powtarzających się danych.

 

Zobacz także:

Grupowanie danych według rodzajów

Czynności związane z pracownikami