Pracownicy > Kartoteka Pracowników - Lista

Drukuj

Kartoteka pracowników - Lista

Lista służy do przeglądania zawartości kartoteki, prezentując wszystkie znajdujące się w niej pozycje; może też prezentować pozycje spełniające zastosowane kryterium wyboru. Wyświetlenie pozycji listy należących do wyboru wskazanego na drzewku następuje dopiero po jego wybraniu.

 

Pracownicy widoczni na liście czcionką pochyloną (kursywą ) mają status NIEZATWIERDZONY w Handlu.

 

Pracownicy widoczni na liście mogą być oznaczeni czarną kropką przy nazwie. Oznacza to, że pracownik ma uzgodniony numer analityki z modułem Finanse i Księgowość.

 

Jeśli kropki nie ma a baza jest wspólna, oznacza to, że moduł FK jeszcze nie nadał numeru temu pracownikowi.

Jeśli kropki nie ma i bazy są odrębne, oznacza to, że dane nie są zsynchronizowane.

 

klawisze skrótów

 

Zobacz także:

Okno danych pracownika