Pracownicy > Kartoteka Pracowników - Katalog

Drukuj

Kartoteka pracowników - Katalog

Ta część okna kartoteki prezentuje strukturę hierarchiczną katalogów pracowników. Dla łatwiejszego zarządzania danymi można definiować katalogi, w których te dane umieszczamy. Handel umożliwia umieszczanie katalogu wewnątrz innego katalogu. Pozwala to na tworzenie j struktury hierarchicznej, podobnej do struktury katalogów dyskowych czy folderów w komputerze. Nowe katalogi mogą być dodawane na dowolnym poziomie hierarchii drzewa. Dopuszcza się maksymalnie 8 poziomów drzewa.

 

Każdy pracownik może należeć tylko do jednego katalogu. Kryteria grupowania danych pracowników w katalogach zależą od potrzeb firmy.

 

Zobacz także:

Grupowanie danych w katalogach