Sprzedaż > Polityka sprzedaży > Kalkulacja cen dla towaru

Drukuj

Kalkulacja cen dla towaru

Okno udostępnia prosty mechanizm obliczania rzeczywistej ceny nabycia w przypadku importu towarów, uwzględniający cło, akcyzę oraz inne koszty, a także umożliwiający porównanie proponowanych i aktualnych cen sprzedaży.

 

Okienko ma dwie zakładki:

Cena zakupu za

kod towaru

W tym polu należy wybrać z listy lub wpisać ręcznie indywidualny kod danego towaru.

walutowa cena zakupu

W tym polu należy wpisać ręcznie lub wybrać za pomocą rozwijanego kalkulatora cenę w wybranej wcześniej walucie.

kurs

W tym polu należy wpisać ręcznie lub wybrać za pomocą rozwijanego kalkulatora przelicznik dla waluty.

cena zakupu w złotych

W tym polu można wprowadzić ręcznie cenę w złotówkach lub pozostawić cenę przeliczoną przez system według przelicznika z pola kurs. Na dokumentach walutowych cena jest obliczona po kursie wybranym dla potrzeb CIT/PIT.

inne

W tym polu można ustalić cenę dla innej opłaty, przykładowo transportu itp. Wartość kalkulacji, po kliknięciu przycisku drop_down i podaniu kursu w okienku Wybierz kurs, zostanie wprowadzona przez system w polu po znaku '= '.

cło

W tym polu można ustalić cło w walucie. Wartość kalkulacji, po kliknięciu przycisku drop_down i podaniu kursu w okienku Wybierz kurs, zostanie wprowadzona przez system w polu po znaku '= '.

akcyza

W tym polu można ustalić akcyzę w walucie. Wartość kalkulacji, po kliknięciu przycisku drop_down i podaniu kursu w okienku Wybierz kurs, zostanie wprowadzona przez system w polu po znaku '= '.

ostatnia cena zakupu z dnia

Jest to ostatnia zarejestrowana cena zakupu danego towaru wraz z datą tego zakupu. Cena ta jest podpowiadana przez system przy wystawianiu nowych dokumentów zakupu i przyjęć magazynowych.

nowa cena zakupu

W tym polu system poda przeliczoną cenę wraz z datą jej obowiązywania. Dane te można wprowadzać także ręcznie korzystając z rozwijanego kalkulatora i kalendarza.

 

Ceny sprzedaży za:

listek Ceny proponowane

przeliczanie cen sprzedaży:

W tym polu należy wybrać z listy rozwijanej przyciskiem drop_down metodę przeliczania cen sprzedaży.

cena zakupu z dnia

W tym polu wpisywana jest wartość nowej ceny zakupu; dane można modyfikować za pomocą rozwijanego kalendarza i kalkulatora. Cena walutowa pozycji przeliczona przez kurs dochodowy z dokumentu.

cena bazowa netto

W tym polu wpisywana jest wartość ceny bazowej netto; dane można modyfikować za pomocą rozwijanego kalkulatora. Wielkość ta będzie wraz ze stopą marży i stawką VAT podstawą naliczania ceny sprzedaży, i punktem odniesienia przy obliczaniu zysku.

zaokrąglenie cen

W tym polu z listy rozwijanej przyciskiem drop_down wybierz poziom zaokrąglenia cen. Przy przeliczaniu cen zostanie zastosowana dokładność wykonywanych obliczeń według podanego stopnia precyzji.

kolumna [ ]

Domyślnie znaczniki w tej kolumnie są zaznaczone - ceny sprzedaży są przeliczane na podstawie cen bazowych. Dla każdej ceny można indywidualnie za pomocą znacznika w tej kolumnie włączyć lub wyłączyć przeliczanie ceny na podstawie ceny bazowej.

marża/narzut

W tej kolumnie można podać stopy marż/narzutów dla poszczególnych cen.

cena sprzedaży

Można tu wprowadzić nową cenę, która następnie zostanie nadpisana w kartotece towaru. Aby to zrobić, należy wpisać cenę i wybrać przycisk Zapisz.

waluta

W tym polu z listy rozwijanej przyciskiem drop_down wybierz walutę.

 

listek Ceny aktualne

przeliczanie cen sprzedaży:

W tym polu należy wybrać z listy rozwijanej przyciskiem drop_down metodę przeliczania cen sprzedaży.

cena zakupu z dnia

W tym polu wpisywana jest wartość nowej ceny zakupu; dane można modyfikować za pomocą rozwijanego kalendarza i kalkulatora.

cena bazowa netto

W tym polu wpisywana jest wartość ceny bazowej netto; dane można modyfikować za pomocą rozwijanego kalkulatora. Wielkość ta będzie wraz ze stopą marży i stawką VAT podstawą naliczania ceny sprzedaży i punktem odniesienia przy obliczaniu zysku.

zaokrąglenie cen

W tym polu z listy rozwijanej przyciskiem drop_down wybierz poziom zaokrąglenia cen. Przy przeliczaniu cen zostanie zastosowana dokładność wykonywanych obliczeń według podanego stopnia precyzji.

kolumna [ ]

Domyślnie znaczniki w tej kolumnie są zaznaczone - ceny sprzedaży są przeliczane na podstawie cen bazowych. Dla każdej ceny można indywidualnie za pomocą znacznika w tej kolumnie włączyć lub wyłączyć przeliczanie ceny na podstawie ceny bazowej.

marża/narzut

W tej kolumnie można podać stopy marż/narzutów dla poszczególnych cen.

waluta

W tym polu z listy rozwijanej przyciskiem drop_down wybierz walutę.

 

Aby zapisać wprowadzone zmiany kliknij przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.