Towary > Towar > Kalkulacja ceny zakupu

Drukuj

Kalkulacja ceny zakupu

Cena zakupu za 1 szt (górna zakładka)

Okno w kontekście kalkulacji cen zakupu można otworzyć z dokumentów zamówień własnych w walucie klikając przycisk btn_kalk_cen_01 przy cenie towaru.

Zakładka zawiera mechanizm umożliwiający określenie rzeczywistej ceny nabycia w przypadku importu towarów, uwzględnia cenę walutową zakupu, cło, akcyzę, inne wydatki (np. transport).

 

Cena sprzedaży za 1 szt (górna zakładka)

Okno w kontekście kalkulacji cen sprzedaży można otworzyć z dokumentów zakupu, magazynowych i zamówień własnych klikając przycisk btn_kalk_cen_01 przy cenie towaru.

 

Zakładka zawiera mechanizm umożliwiający wyliczenie cen sprzedaży z uwzględnieniem zmian ceny zakupu. Ustawienia podzielone są na dwie dodatkowe zakładki:

Ceny proponowane (dolna zakładka)

przeliczanie cen sprzedaży: - z rozwijanej listy należy określić metodę przeliczania cen sprzedaży.

cena zakupu z dnia - w tym polu wpisywana jest wartość nowej ceny zakupu; dane można modyfikować za pomocą rozwijanego kalendarza i kalkulatora. Cena walutowa pozycji przeliczona przez kurs dochodowy z dokumentu.

cena bazowa netto - w tym polu wpisywana jest wartość ceny bazowej netto; dane można modyfikować za pomocą rozwijanego kalkulatora. Wielkość ta będzie wraz ze stopą marży i stawką VAT podstawą naliczania ceny sprzedaży, i punktem odniesienia przy obliczaniu zysku.

zaokrąglenie cen - w tym polu z listy rozwijanej przyciskiem drop_down wybierz poziom zaokrąglenia cen. Przy przeliczaniu cen zostanie zastosowana dokładność wykonywanych obliczeń według podanego stopnia precyzji.

 

Tabela aktywnych typów cen sprzedaży za 1 sztukę:

domyślnie zaznaczone pola ico_checked w kolumnie cena powiązana z ceną bazową oznaczają że ceny sprzedaży przeliczane są na podstawie cen bazowych. Dla każdej ceny można indywidualnie za pomocą znacznika w tej kolumnie włączyć lub wyłączyć przeliczanie ceny na podstawie ceny bazowej.

marża/narzut - w tej kolumnie można podać stopy marż/narzutów dla poszczególnych cen. Kliknięcie w nagłówek kolumny przełącza miedzy marżą a narzutem.

cena sprzedaży - cena sprzedaży może być naliczana na podstawie ceny bazowej i punktów procentowych narzutu lub marży. Jeśli jest ceną walutową, zostanie uwzględniony aktualny kurs walutowy. Jeśli jest to cena brutto, wówczas naliczona zostanie zgodnie ze stawką VAT podaną w panelu danych towaru. Można wpisać cenę bezpośrednio do pola nawet wtedy, gdy jest niezgodna z wykonanymi przeliczeniami. W oknie wystawiania dokumentu będzie podpowiadana cena prezentowana w tej kolumnie.

Poza trybem edycji nie są wyświetlane typy cen z wartością zerową.

waluta - jeśli cena sprzedaży ma być ceną walutową, należy wybrać z opuszczanej listy symbol waluty. Jeśli w dokumencie sprzedaży pojawi się towar, który ma określoną cenę walutową, wówczas zostanie ona przeliczona na złote po aktualnym kursie.

Brutto - w kolumnie oznaczone są typy cen brutto.

 

Ceny aktualne (dolna zakładka)

Na zakładce prezentowane są aktualne ustawienia i ceny sprzedaży towaru.