Sprzedaż > Planowanie i prowadzenie polityki sprzedaży > Kalkulacja ceny nabycia dla zakupów z importu

Drukuj

Kalkulacja ceny nabycia dla zakupów z importu

Kalkulacja ceny nabycia odbywa się po kursie waluty wybranym dla potrzeb CIT/ PIT,

 

Handel udostępnia prosty mechanizm umożliwiający określenie rzeczywistej ceny nabycia w przypadku importu towarów; uwzględniający cenę walutową zakupu, kurs waluty, cło, akcyzę oraz inne wydatki (np. koszty transportu czy ubezpieczenia towaru).

 

Rejestrując w module Dokument importowy, należy włączyć w wartość towaru uwidocznione w jednolitym dokumencie administracyjnym SAD koszty transportu i inne podobne koszty poniesione za granicą. wchodzące do wartości celnej towaru. Koszty te przy kalkulacji ceny umieszczamy w pozycji Inne, dzięki czemu zgodnie z przepisami zostaną włączone w podstawę do naliczenia cła i podatku VAT (oraz ewentualnej akcyzy).

 

Zmiana kursu CIT/PIT na dokumentach walutowych wpływa na wysokość ostatecznej ceny nabycia.

 

Zmiany kursu CIT/PIT można wykonać:

edytując dokument – wtedy program dokona również aktualizacji wartości kosztu zakupu, dla tych pozycji, dla których będzie to możliwe (nie zostanie zmieniona wartość kosztu dla tych pozycji, do których są wystawione dokumenty PZ i nowa wartość kosztu byłaby niższa od wartości na dokumencie PZ).

bez edycji dokumentu – wtedy zostanie zmieniony tylko kurs CIT/PIT w tym dokumencie, jego korektach i ich rozrachunkach, ale bez zmiany wartości kosztu. Aby zmienić kurs tym sposobem, należy ustawić kursor w polu kursu CIT/PIT i kliknąć na przycisk btn_l_arr. Po wybraniu opcji Tak, nowy kurs CIT/PIT zostanie zapisany w tym dokumencie oraz we wszystkich jego korektach i w rozrachunkach dotyczących tych dokumentów.