Jak to zrobić? > Towary

Drukuj

Towary

Rodzaj towaru

Dodawanie rodzaju

Usuwanie rodzaju

Edycja rodzaju

Dołączanie notatki

 

Towary

Dodawanie towaru

Edycja danych towaru

 

Zestawienia i operacje dostępne z okna towaru

Sprzedaż towaru

Sprzedaż Kontrahentom

Sprzedaż towaru za okres

Zestawienia wszystkie

 

Operacje dostępne w kartotece towarów

Zmiana ceny bazowej

Zmiana cen wybranych towarów

Eksport cen wybranych towarów do Excel

Zmiana marż/narzutów oraz stawek VAT towarów

Eksport danych

Eksport do kasy fiskalnej

Inwentaryzacja

Ustawianie znacznika

Zmiana aktywności

Usuwanie towarów