Wiadomości podstawowe > Użytkownicy > Jak to zrobić - sprzedawca

Drukuj

Jak to zrobić - Sprzedawca

Wypełnianie dokumentu

Wystawianie dokumentu (klasyczny widok okna)

Wpisywanie danych towarów w sposób automatyczny

Wpisywanie danych towarów w sposób ręczny

Wpisywanie pełnych danych towarów

 

Podstawowe czynności związane z dokumentami

Wystawianie dokumentu (klasyczny widok okna)

Pozostawienie dokumentu w buforze

Korekta wybranych pozycji dokumentu

Korekta wszystkich pozycji dokumentu (zwrot całkowity)

Drukowanie dokumentu korygująącego

Anulowanie dokumentu

Edycja dokumentu

Drukowanie dokumentu

Rozliczanie dokumentu poprzez utworzenie nowej płatności

Rozliczanie dokumentu poprzez edycję należności