Wiadomości podstawowe > Użytkownicy > Jak to zrobić - magazynier

Drukuj

Jak to zrobić - magazynier

Magazyny

Tworzenie nowego magazynu

Zmiana danych magazynu

Usuwanie magazynu z list wyboru

 

Inwentaryzacja

Operacja Inwentaryzacja

Tworzenie nowego arkusza inwentaryzacyjnego

typ Inwentaryzacja
typ Inwentaryzacja wg dostaw
typ Protokół przeceny
typ Protokół wprowadzenia

Wprowadzanie stanów początkowych z innego programu

 

Przecena towarów w magazynie

Grupowanie danych według rodzajów

Dołączanie notatki

 

Towary

Dodawanie towaru

Edycja danych towaru

 

Wybrane zestawienia i operacje dostępne z okna towaru

Sprzedaż towaru

Sprzedaż Kontrahentom

Notatka

Sprzedaż towaru za okres

Zestawienia wszystkie

 

Operacje dostępne w kartotece towarów

Eksport danych

Eksport do kasy fiskalnej

Inwentaryzacja

Ustawianie znacznika

Zmiana aktywności

Usuwanie towarów