Jak to zrobić? > Kontrahenci

Drukuj

Kontrahenci

Kontrahenci

Dodawanie kontrahenta

Edycja danych kontrahenta

Grupowanie według rodzajów

Dołączanie notatki (klasyczny widok okna)

Indywidualne upusty dla rodzaju kontrahenta

 

Operacje dostępne z okna kontrahenta

Rezerwacje kontrahenta

Upusty indywidualne

Kody obce

Notatka (klasyczny widok okna)

Operacje dostępne w kartotece kontrahentów

Eksport danych format 3.0

Zmiana warunków sprzedaży

Ustawianie znacznika

Usuwanie kontrahentów

 

Dane osobowe

Anonimizacja danych osobowych