Wiadomości podstawowe > Użytkownicy > Jak to zrobić - kasjer

Drukuj

Jak to zrobić - Kasjer

Rejestry pieniężne

Dodawanie rejestru

Usuwanie rejestru

Edycja rejestru

Dołączanie notatki (klasyczny widok okna)

 

Zestawienia dostępne w kartotece płatności

Wykonaj raport

Zestawienie wybranych dokumentów

Płatności za okres

Należnosci i zobowiązania za okres

Raporty płatności

Zestawienia wszystkie

 

Operacje dostępne w oknie Raporty płatności

Wykonaj raport

Eksport danych

Zmiana numeru raportu

 

Operacje dostępne w kartotece płatności

Drukowanie dokumentów

Ustawianie znacznika

Usuwanie dokumentów