Jak to zrobić? > Dokumenty

Drukuj

Dokumenty

Definicje i ustawienia

Dodawanie nowego typu dokumentu

Zmiana definicji typu dokumentu

Usuwanie typu dokumentu

Aktywizacja lub blokowanie typu dokumentu

Status dokumentu

 

Grupowanie danych

Grupowanie danych w katalogach

Grupowanie danych według rodzajów

 

Wypełnianie dokumentu

Wystawianie dokumentu

Wpisywanie danych towarów w sposób automatyczny

Wpisywanie danych towarów w sposób ręczny

Wpisywanie pełnych danych towarów

 

Podstawowe czynności związane z dokumentami

Wystawianie dokumentu

Pozostawienie dokumentu w buforze

Korekta wybranych pozycji dokumentu

Korekta wszystkich pozycji dokumentu do zera (zwrot całkowity)

Korekta zbiorcza dokumentów sprzedaży

Korekta zbiorcza dokumentów zakupu

Drukowanie dokumentu korygującego

Anulowanie dokumentu

Edycja dokumentu

Drukowanie dokumentu

Rozliczanie dokumentu poprzez utworzenie nowej płatności

Rozliczanie dokumentu poprzez edycji należności

Dołączanie notatki

 

Dane osobowe

Anonimizacja danych osobowych

 

Operacje dostępne w kartotece dokumentów

Ustawianie znacznika

Usuwanie dokumentów