Ustawienia > Współpraca z FK > Kartoteki FK

Drukuj

Współpraca z FK > Kartoteki FK

Okno to umożliwia określanie parametrów integracji modułu handlowego i modułu Finanse i Księgowość oraz synchronizacji danych tych modułów.

 

Synchronizacja jest uzależniona od ustawień trybu współpracy z FK (na zakładce Kartoteki).

 

Uzgodnienia konfigurowane w tym oknie

zakładka Kartoteki

zakładka Rozrachunki

 

Uzgodnienia konfigurowane w innych oknach

hmtoggle_plus1Uzgodnienie typów dokumentów

hmtoggle_plus1Uzgodnienie rejestrów VAT

hmtoggle_plus1Uzgodnienie rejestrów płatności

 

Współpraca między modułami zainstalowanymi w różnych sieciach    

W przypadku, gdy program handlowy i program Finanse i Księgowość są zainstalowane w różnych sieciach komputerowych, wymiana danych pomiędzy nimi polega wyłącznie na przekazywaniu plików tekstowych i nie ma możliwości synchronizacji kartotek.

Przesyłanie danych odbywa się w kierunku od programu handlowego do programu księgowego. Wymaga to wykonania eksportu danych do pliku w programie handlowym i importu danych z pliku tekstowego do bufora programu księgowego. Nie są konieczne żadne dodatkowe czynności po stronie programu handlowego – wszystkie uzgodnienia dotyczące przesyłanych danych zostaną dokonane i zapamiętane po stronie programu księgowego podczas importu danych z pliku.

 

Zobacz także:

Synchronizacja zawartości kartotek