Jak to zrobić? > Towary > Indywidualne upusty na towar/rodzaju towaru

Drukuj

Indywidualne upusty na towar / rodzaj towaru

1.W otwartym oknie towaru lub rodzaju towaru kliknij przycisk Informacje > Upusty indywidualne. Otworzy się okno definiowania indywidualnych upustów.

2.Wybrać odpowiedni listek w zależności od tego, czy chcemy definiować upusty dla konkretnych kontrahentów czy rodzajów kontrahentów.

3.W polu Kod wpisać kod, pod jakim kontrahent/rodzaj kontrahenta jest znany w systemie. Można go wybrać z opuszczanej listy; jeśli pominie się kod, kontrahent będzie opisany jako "nierejestrowany".

4.W polu Upust % / Cena podać wartość indywidualnej ceny lub indywidualnego upustu. Dla nowego elementu system domyślnie proponuje wprowadzenie upustu procentowego (w polu waluty umieszczony jest znak %). Upust:

Procentowy tworzy się podając w polu waluty znak %,

Kwotowy – wpisując spację (cena złotówkowa) lub podając symbol waluty w jakiej jest zdefiniowana cena.

5.W polu Opis można wpisać tekst o długości do 40 znaków, opisujący dany upust.

6.Dla zapisania wprowadzonych danych należy wybrać przycisk Zapisz, aby je anulować - przycisk Anuluj.