Ustawienia > Firma > Parametry pracy > Import danych ze sklepu internetowego

Drukuj

Import danych ze sklepu internetowego

Parametry w tej grupie określają typ dokumentów oraz rejestry i formy płatności wykorzystywane przy imporcie danych ze sklepu internetowego.

 

Nazwa parametru

Ustawienia parametru

Forma płatności – Czek

Rejestr, Forma płatności – wartości podane tu odpowiadają formie płatności "czek" ze sklepu internetowego.

Forma płatności – Przelew przed wysyłką

Rejestr, Forma płatności – wartości podane tu odpowiadają formie płatności "przelew przed wysyłką" ze sklepu internetowego.

Forma płatności – Zaliczenie pocztowe

Rejestr, Forma płatności – wartości podane tu odpowiadają formie płatności "zaliczenie pocztowe" ze sklepu internetowego.

Typ dokumentu – Zamówienie / faktura VAT

Domyślny typ dokumentu sprzedaży używany przy imporcie ze sklepu internetowego dokumentów o charakterze "faktura VAT".

Typ dokumentu – Zamówienia / paragon

Domyślny typ dokumentu sprzedaży używany przy imporcie ze sklepu internetowego dokumentów o charakterze "paragon".