Zlecenia > Ilość produktu powstała ze składników

Drukuj

Ilość produktu powstała ze składników

Przy wejściu do okna w polu na dole okna podpowiada się ta sama wartość, co w polu Ilość pozostała do wykonania. Do pola należy wpisać ilość produktu, jaka ma być możliwa do wykonania, w wyniku powstałego wydania do produkcji. Ilość składników na dokumencie wydania do produkcji zostanie wyliczona na podstawie wpisanej ilości produktu i receptury zlecenia. Po wciśnięciu przycisku OK system wygeneruje dokument wydania do produkcji z odpowiednimi składnikami w odpowiedniej ilości.

 

ilość możliwa do wyprodukowania = ilość zlecona minus (ilość w trakcie produkcji plus ilość wyprodukowana)

 

Przycisk OK zatwierdza wprowadzone dane i wykonuje polecenie

Przycisk Anuluj cofa zmiany, zamyka okno dialogowe i nie wykonuje polecenia.