Jak to zrobić? > Grupowanie - katalogi

Drukuj

Grupowanie - katalogi

Dla łatwiejszego zarządzania danymi można zdefiniować katalogi, w których te dane będą umieszczane. System umożliwia umieszczanie katalogu wewnątrz innego katalogu, co umożliwia tworzenie struktury hierarchicznej, podobnej do struktury katalogów dyskowych czy folderów w komputerze. Nowe katalogi mogą być dodawane na dowolnym poziomie hierarchii. Dopuszcza się maksymalnie 8 poziomów drzewa. Opis konkretnego obiektu może należeć tylko do jednego katalogu.

 

Tworzenie nowego kataloguTworzenie nowego katalogu

Przenoszenie danych do innego kataloguPrzenoszenie danych do innego katalogu

Zmiana nazwy kataloguZmiana nazwy katalogu

Usuwanie kataloguUsuwanie katalogu

hmtoggle_plus1Wyszukiwanie katalogu